Op dit moment is er een grote vraag naar sociale huurwoningen, maar op langere termijn door vergrijzing en andere demografische ontwikkelingen mogelijk sprake van krimp. Hoe ga je daarmee om? Menno Ouweneel van Zig Websoftware - efficiëntie voor woningcorporaties & commercieel vastgoed aanbieders intervieuwt Jan van Andel van Stichting Woontij over het innovatieve project Buurtskap de Tuunen op Texel (Gemeente Texel). Een project waar verplaatsbare woningen van hoogwaardige kwaliteit worden ingezet, zodat de wijk zich in de toekomst kan aanpassen aan de woonvraag van dat moment en de overbodige woningen opnieuw kunnen worden ingezet op een andere plek. Hopelijk is dit het begin van een andere manier hoe woningcorporaties naar woningbouw of flexibel wonen gaan kijken. Wij zijn ontzettend trots dat 23 door ons gemaakte woningen deel uit gaan maken van dit mooie project!

Klik hier om het interview te bekijken.